INFORMATION

Vid första ankomst till sidan kommer du bli promptad om avsändarinformation. Detta lagras i din webbläsare och används när du återvänder för att du skall slippa skriva in det varje gång.


För att skriva ut ett brev-papper som kan vikas till ett kuvär kopierar du helt enkelt bara adressen till mottagaren under bizzen på Svenska Magic likt nedan instruktion.
(markera och kopiera med CTRL+C | Command+C)

Växla sedan åter till denna sida och klistra in texten.
(CTRL+V | Command+V)

Skriv ut och börja vik :)



Rensa avsändarinformation